ไทยวา โชว์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนแห่งอนาคต ในงาน “Starch Value Chain Asia” ครั้งที่ 11

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ขนทัพผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนซึ่งผลิตจากแป้งมันสำปะหลังภายใต้แบรนด์ ROSECO มาจัดแสดงในงาน “Starch Value Chain Asia” ครั้งที่ 11 ซึ่งรวบรวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานการผลิตแป้งมันสำปะหลัง มาเสวนาและแบ่งปันความรู้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ภายในงาน นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาเปิดงาน และนายธนชาต เหล่าศิริพงศ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายธุรกิจพิเศษ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทสำคัญของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังต่อการสนับสนุนเป้าหมายเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทย”

ไทยวา เห็นความสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนชีวภาพสำหรับภาคเกษตรและอาหาร เรามองเห็นจุดแข็งด้านพื้นที่การเกษตรที่กว้างใหญ่และมีความหลากหลายทางชีวภาพของ SEA ไทยวาได้สร้างแพลตฟอร์มอาหาร B2B สำหรับตลาดโลก เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน และอัพไซเคิลผลิตภัณฑ์จากโรงงานของเรา นอกจากนี้ RosEco ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลัง เราสามารถลดการก่อคาร์บอนโดยรวมและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 20% เรามุ่งมั่นที่จะขยายการเกษตรแบบปฏิรูปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งมอบการเติบโตผ่านระบบนิเวศทั่วโลกตั้งแต่ฟาร์มจนถึงผู้บริโภคภายในปี 2573 "เศรษฐกิจสีเขียว " ดูเหมือนเป็นการเดินทางที่ยาวไกล แต่เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำจะกำหนดอนาคตของเรา เราหวังว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้จะเพียงพอที่จะกระตุ้นให้ทุกคนเริ่มมีส่วนร่วมในอนาคตที่ "สีเขียว" อย่างเต็มที่