การรับรองมาตรฐาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีมาตรฐานสูงโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ​​และรักษาระบบควบคุมคุณภาพให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ของเราได้รับรางวัลการรับรองมาตรฐานสากลดังต่อไปนี้

ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis Critical Control Point System (HACCP), Quality Management System (ISO9001:2008), Environmental Management System (ISO14009:2004), Occupational Health and Safety Management System (BS OHSAS 18001:2007, TIS 18001:2554), FSSC 22000, KOSHER และ Halal เป็นต้น

รางวัล

Rising Star Sustainability Excellence 2022
Thailand Sustainability Investment (THSI) 2022
HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022
Environmental Social Governance 100 (ESG) 2022
The Corporate Excellent Award APEA 2021
The Green Initiative Award ACES 2021
รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ปี 2564
องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ปี 2564
Excellent CG Scoring 2021
The Winner of The International Innovation Awards (IIA) 2020
Member of Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC)
FTSE Micro Cap Index and sSET Index

การรับรองมาตรฐาน