บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

SET: TWPC

อัปเดต: 25 ก.ย. 2566 | 16:38
4.18
-0.02 (-0.48%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
114,600
มูลค่า ('000 บาท)
480
บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ไทยวามุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย
รายปี
4,986
กำไรสุทธิ
รายปี
อัตรากำไรสุทธิ
39
อัตราส่วนทางการเงิน
ROA
ROE
ROCE
2.4%
ROCE

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0) 2285 0040 ต่อ 1104
ติดต่อเรา