บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

SET: TWPC

อัปเดต: 03 ต.ค. 2565 | 11:08
5.35
-0.05 (-0.93%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
22,100
มูลค่า ('000 บาท)
119
บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ไทยวามุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย
รายปี
5198
กำไรสุทธิ
รายปี
อัตรากำไรสุทธิ
213
อัตราส่วนทางการเงิน
ROA
ROE
ROCE
8.8%
ROCE

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2565
Investor Presentation Q22022

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0) 2285 0040 ต่อ 1109
ติดต่อเรา