บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

SET: TWPC

อัปเดต: 03 ก.พ. 2566 | 16:37
5.35
+0.05 (0.94%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
188,600
มูลค่า ('000 บาท)
1,004
บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ไทยวามุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย
รายปี
7801
กำไรสุทธิ
รายปี
อัตรากำไรสุทธิ
263
อัตราส่วนทางการเงิน
ROA
ROE
ROCE
7.1%
ROCE

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2565
Investor Presentation Q32022

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0) 2285 0040 ต่อ 1109
ติดต่อเรา