บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

SET: TWPC

อัปเดต: 23 ก.พ. 2567 | 16:37
3.64
-0.10 (-2.67%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
548,379
มูลค่า ('000 บาท)
2,015
บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ไทยวามุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย
รายปี
10,231
กำไรสุทธิ
รายปี
อัตรากำไรสุทธิ
47
อัตราส่วนทางการเงิน
ROA
ROE
ROCE
1.7%
ROCE

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงิน ประจำปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566
Investor Presentation Q42023

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0) 2285 0040 ต่อ 1104
ติดต่อเรา