บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

SET: TWPC

อัปเดต: 18 พ.ค. 2565 | 16:39
6.45
-0.15 (-2.27%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,683,100
มูลค่า ('000 บาท)
17,428
บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ไทยวามุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย
รายปี
2465
กำไรสุทธิ
รายปี
อัตรากำไรสุทธิ
167
อัตราส่วนทางการเงิน
ROA
ROE
ROCE
14.0%
ROCE

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565
Investor Presentation Q12022

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0) 2285 0040 ต่อ 1109
ติดต่อเรา