บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

SET: TWPC

อัปเดต: 21 มิ.ย. 2567 | 16:39
3.70
+0.04 (1.09%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
77,128
มูลค่า ('000 บาท)
282
บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ไทยวามุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย
รายปี
10,231
กำไรสุทธิ
รายปี
อัตรากำไรสุทธิ
47
อัตราส่วนทางการเงิน
ROA
ROE
ROCE
1.7%
ROCE

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567
Investor Presentation Q12024

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0) 2285 0040 ต่อ 1104
ติดต่อเรา