Thai Wah with Farm Sustainability Assessment (FSA) 3.0 Silver benchmark by SAI

ในปัจจุบัน บริษัทไทยวามีการคอยเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้เน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกท่านมากขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์ของเหล่าผู้บริหารที่เห็นไทยวาเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนและนวัตกรรมด้าน Farm to Shelf เราจึงมีการตรวจสอบการดำเนินการของเราอยู่เสมอ ซึ่งล่าสุดทาง TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd นั้นพึ่งได้รับ Farm Sustainability Assessment (FSA) 3.0 Silver benchmark โดย SAI Platform ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นเอง

Farm Sustainability Assessment (FSA) ของ SAI Platform ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมินแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนของผู้ผลิตวัตถุดิบและเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าในการค้นหาวัตถุดิบที่ผ่านปลูกอย่างยั่งยืน การรับรองแบบ silver benchmark ในครั้งนี้หมายความว่าเกษตกรในกัมพูชาทั้ง 859 คนของเรานั้นได้ผ่านหนึ่งในการประเมินเกี่ยวกับความยั่งยืนที่มีความครอบคลุมสูงที่สุดอันนึงเลยก็ว่าได้ เพราะ FSA นั้นมีการทำการประเมินทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดิน, การควบคุมความเสี่ยงด้านสารกำจัดศัตรูพืชและมลพิษ, การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ การดำรงชีพของเกษตรกร เราจึงมั่นใจได้ว่าทุกอย่างได้ดำเนินไปตามวิสัยทัศน์ของเราอย่างแน่นอน

ทั้งนี้เราอยากจะกล่าวคำชื่นชมแก่ทีมงาม Farm Management & Development ของเรา ที่ทำงานอย่างหนักมาโดยตลอด ทั้งในการฝึกอบรมเกษตกรในกัมพูชาและการการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ทำให้เรามั่นใจได้ว่าไร่มันสำปะหลังของไทยวากำลังดำเนินการโดยยึดหลักความยั่งยืนเป็นอันดับหนึ่งอย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มเติม : linkedin

FSA