แป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ และอื่นๆ ผลิตโดยบริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายงานประจำ ปี 2563 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) 46 โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งตลาดภายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งตลาดต่างประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังดัดแปร
ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และข้อมูลที่น่าสนใจได้ที่เว็บไซต์ Rose Starch ของเรา ที่นี่