แป้งมันสำปะหลัง

แป้งมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากหัวมันสำปะหลัง นอกจากใช้ในการประกอบอาหารแล้วยังใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เช่น ผงชูรส สารให้ความหวาน และอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมการทอผ้า เป็นต้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง 6 โรงงานกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหาร ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 รวมทั้งมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), USFDA (United States Food & Drug Administration), FSSC 22000 เครื่องหมาย HALAL และ KOSHER

Native Tapioca Starch

แป้งมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากหัวมันสำปะหลัง โดยสามารถนำไปเป็นส่วนผสมมากมายในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งทอ

Coarse Flour

แป้งหยาบ ได้มอบทางออกที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้ผลิตที่ต้องการสร้างสรรค์ผิวสัมผัสของอาหาร เหมาะสำหรับการชุบและการชุบเกล็ดขนมปัง ด้วยส่วนผสมที่ง่ายและฉลากที่ชัดเจนตามแนวโน้มของผู้บริโภค

Cassava Flour

Cassava flour ของเราที่มีสีขาวละเอียดถึงสีเบจสามารถช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ด้วยความกรอบและความสด แป้งมันสำปะหลังช่วยเพิ่มความชื้นในการใช้งานระหว่างการอบและการเก็บรักษา

Waxy Flour

ROSE BRAND ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังพันธุ์แว็กซี่ (Waxy) ได้สร้างสรรค์เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ที่ไม่ใช่จีเอ็มโอ (non-GMO) ของพันธุ์มันสำปะหลังธรรมชาติ เพื่อให้สามารถพัฒนาแป้งที่มีปริมาณอะไมโลเพคตินสูงได้ แป้งมันสำปะหลังเหนียวมีความหนืดสูงและมีคุณสมบัติการบวมตัวสูง ปริมาณอะมิโลเพคตินที่สูงทำให้อุณหภูมิการสุกของแป้ง (pasting temperature) ต่ำลงและมีความหนืดสูงกว่าแป้งทั่วไป

รางวัลและมาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังอีก 2 โรงงาน ในประเทศสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ Tay Ninh Sugar Joint Stock Company บริษัทในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดตั้งบริษัท 2 บริษัท ได้แก่ (1) Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company (เดิมชื่อ Tay Ninh Tapioca Company Limited) (TNT)) เพื่อทำการผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังอินทรีย์ กลูโคสไซรัป กลูโคสไซรัปอินทรีย์ แป้งข้าว และแป้งข้าวอินทรีย์ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (organic) เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ FSSC2200, Kosher, Halal, NOP และ EU (2) บริษัทฯ ได้ลงทุนผ่านบริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด โดยจัดตั้ง Vietnam Tapioca Company Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด Tay Ninh ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อผลิตแป้งมันสำปะหลังสำหรับจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของแป้งมันสำปะหลัง
ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และข้อมูลที่น่าสนใจได้ที่เว็บไซต์ Rose Starch ของเรา ที่นี่