เพื่อน ๆ และครอบครัวชาวไทยวาทุกท่าน

ปี 2565 เป็นปีที่พิเศษมากสำหรับไทยวา ไม่ใช่แค่เพราะ บริษัทฯ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกหลังยุคโควิด แต่ยังเป็นเพราะบริษัทฯ ได้ฉลองครบรอบ 75 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2490 ในเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์ของบริษัทฯ ในการเฉลิมฉลองอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของ ไทยวา ระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับบริษัทฯ แต่ด้วยความกล้าหาญ ความมุ่งมั่น และความเป็นเลิศของ ทีมงาน หุ้นส่วน คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ ผมมีความภาคภูมิใจที่จะประกาศว่า บริษัทฯ กำลังก้าวพ้นจากโควิด เพื่อเป็นไทยวาที่แข็งแกร่งและดียิ่งขึ้น

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่บริษัทฯ สามารถ บรรลุเป้าหมายผลการดำเนินงานไปสู่ยอดขาย 10,000 ล้านบาท พร้อมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระดับ ความสามารถในการทำกำไรและผลกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ก่อนเกิดโควิด กลยุทธ์ที่บริษัทฯ เริ่มใช้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงและเพิ่มเครือข่ายสำนักงานขายและการตลาดในเอเชียแปซิฟิก การสร้างสมดุลให้กับประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจ (B2B) และผลิตภัณฑ์สำหรับ ผู้บริโภค (B2C) และการเร่งพัฒนาธุรกิจใหม่ในด้านธุรกิจ ไบโอพลาสติกและภูมิศาสตร์ใหม่ได้สัมฤทธิ์ผลเป็นอย่างดี ในขณะที่บริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างยั่งยืน มีเป้าหมาย และ สร้างผลกำไร

ตามที่ปรากฏในปี 2565 บริษัทที่สามารถปรับตัวได้ดี กับสภาวะเงินเฟ้อและสภาพแวดล้อมที่มีต้นทุนสูงจะมีจุดยืนที่แข็งแกร่งในทศวรรษที่จะมาถึง บริษัทฯ ได้พบกับความท้าทายทางการตลาดในช่วงสองปีที่ผ่านมา ผ่านวิกฤตการณ์โควิดและได้ก้าวผ่านสภาวะดังกล่าว ด้วยประเภทผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน และขยายขนาดธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา และ ตลาดภูมิภาคอื่น ๆ ในปี 2565 บริษัทฯ เร่งแผนการผลิต พลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ให้ร้อยละ 50 ของพลังงานที่บริษัทฯ ใช้เป็นพลังงาน หมุนเวียนภายในปี 2568

ธุรกิจอาหารของบริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างมั่นคงและ มีผลกำไรมากกว่าร้อยละ 14 ของธุรกิจโดยรวมของ บริษัทฯ โดยมีการเติบโตเป็นเลขสองหลักในกลุ่มธุรกิจในประเทศ เวียดนาม ธุรกิจค้าขายปลีกแบบสมัยใหม่ (modern trade) และการเปิดตัวธุรกิจวุ้นเส้นสำเร็จรูป ซึ่งตอบสนองต่อ ความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ ความทันสมัย และความต้องการ ความสะดวกสบายของผู้บริโภค การเปิดตัวธุรกิจดังกล่าวเป็น หนึ่งในการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในหลายปี ที่ผ่านมา และในปัจจุบันด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ เส้นก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น เส้นหมี่ เส้นบะหมี่ RTE รวมถึง เส้นบะหมี่มันเทศที่จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ จะยังคงมีจุดยืนที่เข้มแข็งในฐานะผู้นำในด้านอาหารของผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น ซึ่งแสวงหาสินค้าที่มีคุณภาพ รสชาติดี และมีความสะดวกสบาย ธุรกิจส่งออกของบริษัทฯ ยังคงเติบโตได้ดี และผลิตภัณฑ์อาหารของไทยวามีวางจำหน่ายแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปผ่านแบรนด์พันธมิตร ต่าง ๆ ของ บริษัทฯ

สำหรับธุรกิจวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากแป้งสำหรับธุรกิจ (B2B) ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปกำลังประสบความท้าทายในด้านแป้งข้าวโพด แป้งข้าวสาลี และแป้งมันฝรั่ง ก่อให้เกิดโอกาสสำหรับบริษัทฯ ในการเพิ่มการใช้งานและการนำอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังมาใช้ ซึ่งปัจจุบันมีการส่งออกไปยังตลาดต่าง ๆ กว่า 20 แห่งทั่วโลก แม้ว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้นำตลาดด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากมันสำปะหลังในประเทศจีนมาอย่างยาวนาน ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้กระจายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปยังประเทศอื่น ๆ มากขึ้น รวมถึงตลาดใหม่ เช่น อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง ตุรกี และประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย

มันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชที่ปลอดเมล็ด ปลอดกลูเต็น และปลอดการดัดแปลงพันธุกรรม จะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะเป็นพืชที่มีความสำคัญในอนาคตในการตอบสนองต่อความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ความมุ่งมั่น อย่างลึกซึ้งของไทยวาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง อย่างครบวงจรส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน ที่แข็งแกร่งซึ่งมีการเติบโตของรายได้มากกว่าร้อยละ 14 และ สามารถบริหารจัดการ ต้านทาน และผ่านพ้นการปิดเมือง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเป็นระยะเวลา สองเดือนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ในประเทศจีนมาได้

ระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ยังคงขยายแพลตฟอร์มธุรกิจใหม่ ในด้านพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลัง บริษัทร่วมทุนของ กลุ่มไทยวา (Thai Wah Ventures) ในฐานะธุรกิจเงินร่วมลงทุนด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น การบุกเบิกการใช้ฟิล์มคลุมดินชีวภาพ (Bio Mulch Film) บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ ย่อยสลายได้ในทางชีวภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่พัฒนาขึ้นตาม ธุรกิจของไทยวา ธุรกิจใหม่เหล่านี้นำเสนอโอกาสระยะยาว ที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่สำหรับไทยวาในด้านเกษตรอาหาร เนื่องจากบริษัทฯ ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในพืชวัตถุดิบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสามารถในการแปรรูปและนวัตกรรมการวิจัยและ พัฒนา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตสำหรับอาหาร ผลิตภัณฑ์แป้ง และบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่

บริษัทฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ทราบว่า แม้ว่า บริษัทฯ จะประสบกับแรงกดดันด้านต้นทุนมากมาย สภาวะ เงินเฟ้อและห่วงโซ่อุปทานโลก บริษัทฯ สามารถเพิ่มกระแส เงินสดสุทธิจากการดำเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 15 ในปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาของบริษัทฯ ที่สามารถสร้าง รายได้สูงจากยอดขายได้ถึง 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิดของบริษัทฯ ในปี 2561 – 2562 ความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของไทยวาเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า ในขณะที่บริษัทฯ ยังคงจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำงานหนักและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 ตามงบการเงินรวมจำนวน 298 ล้านบาท (0.34 บาทต่อหุ้น) ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลที่ 0.2158 บาทต่อหุ้น สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในวันที่ 21 เมษายน 2566

ไทยวาในวันนี้แตกต่างจากเมื่อ 10 ปีที่แล้วมาก และไทยวาในวันนี้จะแตกต่างจากไทยวาในอีก 10 ปีข้างหน้า ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในจำนวน 100 คนแรกเป็นผู้หญิงมากกว่าร้อยละ 45 และผู้นำของบริษัทฯ เกือบมากกว่า ร้อยละ 40 มีอายุต่ำกว่า 45 ปี บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมาย พลังงาน และความมุ่งมั่นในการสานต่อวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการสร้างนวัตกรรมและความยั่งยืนจากจากฟาร์มถึงจุดขาย ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะสามารถขยายการ ดำเนินงานจาก 7 ประเทศ และ 16 หน่วยงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ ได้ขยายอาณาเขตโดยการประกาศการเปิด สำนักงานย่อยแห่งใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอินเดีย

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ค่านิยมของบริษัทฯ นั้นอยู่เหนือกาลเวลา กว่าหลายชั่วอายุคนของไทยวา บริษัทฯ ยังคงสร้างอนาคตและก้าวไปข้างหน้าด้วยความสม่ำเสมอ ความหลงใหล และจุดมุ่งหมาย ไทยวาขอขอบคุณสำหรับ การสนับสนุนทั้งหมดของทุกท่านและหวังว่าจะเติบโตไปพร้อมกับทุกท่านในทศวรรษต่อ ๆ ไป

นายโฮ เรน ฮวา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร