บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด บริษัท ดี ไอ จำกัด บริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จำกัด Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company, Vietnam Tapioca Company Limited และ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด โดยสินค้าของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้ได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร กลูโคสไซรัป สาคู แป้งอัลฟา แป้งข้าว ผลิตภัณฑ์ออแกนิค ฯลฯ

แป้งมันสำปะหลัง

แป้งมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากหัวมันสำปะหลัง นอกจากใช้ในการประกอบอาหารแล้ว ยังใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เช่น ผงชูรส สารให้ความหวาน และอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมการทอผ้า เป็นต้น

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ และอื่นๆ ผลิตโดยบริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งตลาดภายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งตลาดต่างประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลูโคสไซรัป

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายแป้ง มีลักษณะเป็นของเหลว ใส เหนียวข้น รสหวานเล็กน้อย ไม่มีสี ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด เช่น ลูกกวาด ท๊อฟฟี่ต่างๆ ผลไม้กวน น้ำผลไม้ผง ไอศกรีม ครีมเทียม และเครื่องดื่มต่างๆ ผลิตโดย TNT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

สาคู

สาคูเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งมันสำปะหลังอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากทั้งในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเซียตะวันออก เช่น จีน และไต้หวัน และมีการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย เพราะสามารถนำไปปรุงอาหารได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ทำให้แนวโน้มการบริโภคสาคูยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แป้งอัลฟา

แป้งอัลฟาเป็นแป้งมันสำปะหลังดัดแปรชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้กระบวนการแปรรูปทางกายภาพและมีการใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมยากันยุง อุตสาหกรรมหล่อโลหะ เป็นต้น โดยมีบริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจำหน่าย ตลาดใหญ่ของแป้งอัลฟาอยู่ที่ญี่ปุ่น และไต้หวัน

แป้งข้าว

แป้งข้าวเป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการแปรรูปจากข้าวสาร ด้วยกระบวนการผลิตแบบโม่น้ำที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ปัจจุบัน ผลิตโดยโรงงาน Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผลิตทั้งแป้งข้าวเจ้า และแป้งข้าวเหนียว ที่มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี นำมาซึ่งผลิตผลที่มีความขาวสะอาดที่สม่ำเสมอ และความหนืดที่เหมาะสม ซึ่งนับได้ว่าเป็นแป้งที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากปัจจุบันการผลิต ขนมปัง เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์เส้น และขนมต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก

ส่วนผสมจากธรรมชาติที่หลากหลายจากพืชของเราได้รับการรับรองโดยมาตรฐานออร์แกนิคระดับสูงสุดที่มอบความไว้วางใจ การตรวจสอบย้อนกลับ และความโปร่งใสให้กับลูกค้าที่มีค่าของเรา การเข้าใจถึงความสำคัญของการนำเสนอโซลูชันผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและดีกว่าสำหรับคุณแก่ลูกค้าของคุณคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ