ไทยวา คว้ามาตรฐานเกษตรยั่งยืนระดับโลก โปรแกรมการประเมินความยั่งยืนของฟาร์ม (FSA) SAI แพลตฟอร์ม สำหรับไร่มันสำปะหลังในไทยและกัมพูชา เป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จในการเป็นองค์กรเอกชนรายแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผ่านมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนด้านพื้นที่เพาะปลูก หรือ Farm Sustainability Assessment เวอร์ชั่น 3.0 ในระดับซิลเวอร์ สำหรับไร่มันสำปะหลังในไทยและกัมพูชา จากแพลตฟอร์ม Sustainable Agriculture Initiative หรือ SAI ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนและเป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนอีโคซิสเท็มของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่ปรับตัวได้ในระยะยาว

Thai Wah – the first to receive the SAI FSA Silver certification for cassava in Thailand and Southeast Asia
Thai Wah – the first to receive the SAI FSA Silver certification for cassava in Thailand and Southeast Asia
Thai Wah – the first to receive the SAI FSA Silver certification for cassava in Thailand and Southeast Asia

สำหรับในประเทศไทย ไร่มันสำปะหลังในจังหวัดกาฬสินธุ์ของกลุ่มบริหารจัดการฟาร์มของไทยวา ได้รับการรับรองมาตรฐาน Farm Sustainability Assessment ในระดับซิลเวอร์จาก SAI เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งถือเป็นรายแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากความทุ่มเทในการจัดการพื้นที่เพาะปลูกอย่างยั่งยืน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับหลักการความยั่งยืนนานาชาติ

Thai Wah – the first to receive the SAI FSA Silver certification for cassava in Thailand and Southeast Asia
Thai Wah – the first to receive the SAI FSA Silver certification for cassava in Thailand and Southeast Asia
Thai Wah – the first to receive the SAI FSA Silver certification for cassava in Thailand and Southeast Asia

นอกจากนี้ บริษัท บริษัท ไทยวา อินเวสท์เมนท์ (กัมพูชา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของไทยวา ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน Farm Sustainability Assessment ระดับซิลเวอร์สำหรับพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จาก SAI เช่นกัน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการผลักดันให้เกิดความยั่งยืนในทุกชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งภูมิภาค

ปัจจุบันบริษัทไทยวาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก SAI แพลตฟอร์ม เพื่อเรียนรู้ และส่งเสริมความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนของเกษตรกรรมต่อไป หทัยกานต์ กมลศิริสกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์ ความยั่งยืน นวัตกรรม บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไทยวามุ่งส่งเสริมให้เกิดอีโคซิสเท็มด้านเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและปรับตัวได้ เพื่อประโยชน์ของผู้คนและโลกใบนี้ เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม SAI และพร้อมร่วมเรียนรู้และผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำเกษตรอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นจริงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเราตั้งเป้าที่จะสนับสนุนและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเกษตรกรในภูมิภาคนี้ให้ได้มากกว่า 1 ล้านรายภายในปี 2571 ไทยวาขอขอบคุณเกษตรกรในเครือข่ายทั้งในไทยและกัมพูชา ที่เห็นความสำคัญและร่วมมือกันสร้างความยั่งยืนตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภค เพื่ออนาคตที่ดีของพวกเราทุกคน”

ปัจจุบันบริษัทไทยวาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก SAI แพลตฟอร์ม เพื่อเรียนรู้ และส่งเสริมความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนของเกษตรกรรมต่อไป หทัยกานต์ กมลศิริสกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์ ความยั่งยืน นวัตกรรม บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไทยวามุ่งส่งเสริมให้เกิดอีโคซิสเท็มด้านเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและปรับตัวได้ เพื่อประโยชน์ของผู้คนและโลกใบนี้ เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม SAI และพร้อมร่วมเรียนรู้และผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำเกษตรอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นจริงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเราตั้งเป้าที่จะสนับสนุนและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเกษตรกรในภูมิภาคนี้ให้ได้มากกว่า 1 ล้านรายภายในปี 2571 ไทยวาขอขอบคุณเกษตรกรในเครือข่ายทั้งในไทยและกัมพูชา ที่เห็นความสำคัญและร่วมมือกันสร้างความยั่งยืนตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภค เพื่ออนาคตที่ดีของพวกเราทุกคน”

อ่านเพิ่มเติม:We welcome Thai Wah as a SAI Platform member — SAI Platform