นางโฮ เรน ยุง

กรรมการ

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมกรรมการ:
 • ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและการพัฒนาเศรษฐกิจ London School of Economics
 • ประกาศนียบัตรด้านบัญชีและการเงิน National University of Singapore
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
 • กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)
 • Senior Vice President / Head of Brand and Commercial / Deputy Managing Director of Hospitality Management บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
 • กรรมการ Bibace Management Company Limited
 • กรรมการ ICD (HK) Limited
 • กรรมการ KPCC Management Company Ltd.
 • กรรมการ Mamaboss Pte. Ltd.
 • กรรมการ RY Ltd
 • Business Unit Head, Banyan Tree Spa & Gallery
 • Co-Founder, Matter Prints
 • กรรมการ Banyan Tree Global Foundation Limited
2551 - 2563
 • กรรมการ Bibace Investments Ltd.
ย้อนกลับ