ไทยวา ผนึกพันธมิตร จัดงาน SEA Agri-Food Roundtable 2023 มุ่งขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนของธุรกิจ Agri-Food ทั่วทั้งภูมิภาค

ไทยวา หนี่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งและแป้งมันสำปะหลังมันสำปะหลัง ได้เล็งเห็นถึงประเด็นดังกล่าว และถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของภูมิภาค ซึ่งมีการส่งออกสินค้าไปมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรคือเทมาเส็ก (Temasek Holding) และ Rethink จัดงานสัมมนา SEA Agri-Food Roundtable ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อร่วมกันระดมความคิดจากทั่วภูมิภาค และขับเคลื่อนอีโคซิสเท็มด้านอาหารและการเกษตรให้แข็งแกร่งและมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมการเกษตรและแนวทางการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

งานสัมมนาระดับภูมิภาค SEA Agri-Food Roundtable 2023 เพิ่งจัดขึ้นที่โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ โดยกำหนดธีมหลักของงานต่อเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ซึ่งโฟกัสที่นวัตกรรมและความยั่งยืนจากแหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภค โดยมีผู้นำทางความคิด นักวิจัย และผู้นำทางธุรกิจ มากกว่า 180 คน จาก 16 ประเทศทั่วทั้งภูมิภาคเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สำคัญ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรม และโครงการ รวมถึงโอกาสในการลงทุน เพื่อความก้าวหน้าด้านอาหารและการเกษตรทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในงานนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงมากกว่า 40 ท่านจากบริษัทชั้นนำทั่วเอเชีย อาทิ Bain & Company, Thai Union Group, McKinsey & Company, GROW Asia, Pepsi Co และอีกมากมาย มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายในงาน ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาร์ทฟาร์มมิ่ง, ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต, ความมั่นคงทางอาหารของโลก และอาหารแพลนท์เบส เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดการพูดคุย และหาทางออกในเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการวางแผนเชิงปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ที่จะเป็นก้าวสำคัญไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทำได้จริงในภาคอาหารและการเกษตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชมบรรยากาศของงานได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=LotySwDlU4E